ПРОУЧВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА НИВО ЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРАВАТА, ПРЕДОСТАВЯНИ НА БРАЧНИ ДВОЙКИ И НА ДВОЙКИ ОТ РАЗЛИЧЕН ПОЛ, ЖИВЕЕЩИ ВЪВ ФАКТИЧЕСКО СЪЖИТЕЛСТВО В СРАВНЕНИЕ С ПРАВАТА НА ДВОЙКИ ОТ ЕДНАКЪВ ПОЛ

Настоящото проучване е изработено от екип на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ по поръчка на СДРУЖЕНИЕ „МЛАДЕЖКА ЛГБТ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЕ“. То отразява състоянието на действащото българско законодателство към 30 април 2018 г. Проучването не се ангажира с евентуална съдебна практика по прилагането на съответните идентифицирани разпоредби, но на съответните места, където е възможно противоречиво тълкуване от съдилищата или законът е неясен, това е посочено.

Настоящото проучване идентифицира правата и съответно задълженията, предоставени на лицата, част от семейни двойки или двойки от различен пол, живеещи във фактическо съжителство  (или респективно на едно от лицата в брак/фактическо съжителство) на база на правните последици, свързвани с някои основни дефиниции, които се асоциират с брак и семейни отношения. Такива са например „брак“, „семейство“, „домакинство“, „съпруг/съпруга/съпрузи“, „Фактическо съжителство на съпружески начала“ и негови производни. Настоящото проучване не се ангажира с изчерпателност, относно възможното неравноправно положение на разнополови съжителстващи двойки спрямо еднополови съжителстващи двойки, доколкото същото е ограничено до проучване на нормативната уредба на законово ниво, а неравноправно положение е възможно да бъде въведено и чрез подзаконови актове. От друга страна, възможно е неравнопоставеност да следва не директно от правните последици на основните свързани със семейни отношения институти, а от цялостното приложение на различни институти, имащи по-скоро косвено отношение към разглеждания проблем.

Бутони за сваляне:

Българска версия

English version

Харесвате статията? Считате че нашата кауза е и ваша? Можете да ни подкрепите с помощта на изброените методи.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here