Проектът „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“ ще повиши чувствителността към многобразните форми на дискриминация и предразсъдъци, с които се сблъскват ЛГБТИ хората в България сред учители, политици, бизнес лидери, лидери на гражданското общество и родители на ЛГБТИ младежи.

Проектът се изпълнява от консорциум в състав: Фондация „Работилница за граждански инициативи“, Български дарителски форум, Българско училище за политика „Д.Паница“, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Фондация „Глас България“ и Младежка ЛГБТ Организация „Действие“. Партньорите по проекта, работещи в различни сфери, се обединяват за реализиране на широка информационна кампания сред техните целеви групи в подкрепа на равнопоставеността на ЛГБТИ хората в България. Очаква се проектът да привлече нови сподвижници и към най-голямото правозащитно събитие за ЛГБТИ у нас – София Прайд.

За проекта

Донор:
Европейски съюз
Местоположние:
България
Начало
1.11.2017
Край:
31.05.2019
Категория:
Правна програма

Предизвикателство

Множество предизвикателства стоят пред хората, живеещи с ХИВ – непропорционално голяма част от които от ЛГБТИ общността. Социалната стигма върху болестта, както и неотговарящите на нуждите на пациентите практики в лечението, са само някои от основните предизвикателства. Недостатъчни са политиките и инициативите за образование, превенция и тестване.

Решение

Проектните дейности включват:

 

Информационни семинари

  • 30 информационни семинара за учители, които ще обхванат 600 учители от 30 различни населени места, организирани от Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“,
  • 30 информационни семинари със служители и доброволци в НПО, които ще обхванат 600 представители на неправителствени организации от 30 различни населени места, организирани от ФРГИ и Младежка ЛГБТ Организация „Действие“
  • 2 информационни семинара с две различни групи обучаеми на Българското училище за политика, които ще обхванат общо 100 политици,
  • 2 информационни семинара с членове на Български дарителски форум от корпоративния сектор, общо 100 бизнес лидери.

 

Информационна кампания

  • кампания в социалните медии и външна реклама в 4 града плюс реклама в печатни издания и обществен транспорт, таргетираща гражданите, които нямат ясно формулирана позиция по въпроса за нуждата от равнопоставеност на ЛГБТИ у нас. Кампанията се координира от Фондация „Глас България“.

Национална конференция с подкрепата на Омбудсмана

  • конференцията ще обедини 100 участници от различни сектори за обсъждане на координирани действия в подкрепа на правата на ЛГБТИ у нас.

Резултати

В прогрес

Харесвате статията? Считате че нашата кауза е и ваша? Можете да ни подкрепите с помощта на изброените методи.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here