1. IGLYO (International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer & Intersex Youth and Student Organisation)

Международна организация на лесбийки, гей, бисексуални, трансджендър, куиър и интерсекс младежи и студенти

Действие е член на IGLYO от 2015 година. IGLYO е най-голямата мрежа от младежки и студентски организации в света с над 95 членски организации. Работата на IGLYO e свързана с формиране на млади ЛГБТИ активисти, повишаване на видимостта на ЛГБТИ младежите, изграждане на мрежа от организации и осигуряване на по-включващо образование.

Стъпка към последната цел беше представянето на LGBTQI Inclusive Education Index и LGBTQI Inclusive Education Report в началото на 2018 година, предоставящи данни за законите, политиките и учебната програма в страни от Европа.

Още през 2014 г. Деница от „Действие“ взе участие на конференция в Амстердам за бежанци, представители на религиозни малцинства и хора с различен цвят на кожата, които са ЛГБТИК. Калоян, активист на нашата организация, представлява „Действие“ на Годишната среща на членовете на IGLYO в Малта през 2016 г.

През 2017 година IGLYO проведе първата активистка академия (Activist Academy). Академията представлява 5-дневно обучение, предоставящо на млади активисти възможност да развият ключови лидерски умения. „Действие“ беше представен от Доротея.

Нашите активисти направиха и видео за впечатленията им от организацията.

 

2. ILGA-Europe (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association)

Европейският регион на Международната асоциация за лесбийки, гей, бисексуални, транс и интерсекс

Илга-Европа е международна неправителствена организация със седалище в гр. Брюксел, учредена през 1996 г., в която членуват 490 организации от 45 европейски държави и която работи с Европейския съюз, Съвета на Европа, Организацията за Сигурност и Сътрудничество в Европа по отношение спазването на човешките права на ЛГБТИ хората и в частност, правото им на убежище, защита от престъпленията от омраза и словото на омраза, образование, право на работа, право на семейство, правото на свобода на сдружаване, събиране и изразяване, правото на здравна помощ, разпознаване на правния пол и пр.

„Младежка ЛГБТ организация Действие“ е член на ИЛГА-Европа от 2015 г. През 2017 г. с финансовата подкрепа на ИЛГА-Европа беше осъществено проучване като продължение на проекта Step up on reporting homophobic and transphobic violence („Постигането на по-голяма отчетност за хомофобското и трансфобското насилие“). Въз основа на него беше съставен и докладът „Престъпления и инциденти от омраза на основа сексуална ориентация, полова идентичност и изразяване на пола извършени в България през 2017 г.

Наши активисти взеха участие в годишната конференция на ИЛГА-Европа във Варшава, Полша през ноември 2017 г.

ИЛГА-Европа е донор по проекта L.E.A.D., който цели да спомогне създаването и развитието на ЛГБТИ общности в шест големи града в страната чрез трениране и овластяване на млади активисти.

 

3. НМФ (Национален младежки форум)

НМФ е мрежа от организации, чиято цел е да популяризира диалога и сътрудничеството между различни младежки организации и в момента включва 48 структури от цялата страна. Приоритетните области на дейност на организацията са образование, гражданска активност, демографска политика, здраве и физическа активност, младежка заетост и устойчиво развитие.

„Действие“ се присъедини към семейството на НМФ в края на 2017 г.

 

4. NELFA (Network of European LGBTIQ* Families Associations)

НЕЛФА (Мрежата на европейските ЛГБТИК* семейни асоциации)

Международната асоциация цели да се бори за равни права на ЛГБТИК* семействата в Европа и съдейства за възприемането на политики, гарантиращи равните възможности в областта на правото, финансите, образованието, социалната среда  и пр. Във фокусът на организацията е и осигуряване на правото на свободно придвижване между страните-членки на ЕС за семействата от ЛГБТИК* спектъра. Сред приоритетите на НЕЛФА са повишаването на информираността, подкрепата за инициативи и проекти и работата с европейски, национални и неправителствени партньори.

„Младежка ЛГБТ организация Действие“ е член на асоциацията от февруари 2018 г., а председателят на организацията Венета Лимберова се включи в борда на директорите на НЕЛФА.