ОБЩНОСТ, В КОЯТО ИМА РАЗБИРАНЕ

Създаден през 2010 г., младежката ЛГБТ организация „Действие“ предоставя помощ и подкрепа за млади хомосексуални, бисексуални и трансджендър хора, развитие на самоуверена ЛГБТ общност и се бори срещу хомофобията и необразоваността в обществото.

Още от създаването си, екипът на организацията работи в няколко основни области:

Българското правителство не признава нито брак, нито друга форма на узаконяване на семейството между лица от един и същи пол, независимо дали става въпрос за семейство на български и чуждестранен гражданин или на двама чуждестранни граждани.

В практиката си българският съд отказва защита от домашно насилие на лица от техен партньор от същия пол, тъй като тълкува понятието „фактическо съпружеско съжителство“ като препращащо към определението за брак, което в Конституцията на Република България и Семейния кодекс е „съюз между мъж и жена“.

Българският наказателен закон не признава престъпленията от омраза на основа на сексуалната ориентация и половата идентичност или изразяване на пола.

Официалните лица, отговорни за прилагането на закони и политики, често пъти хранят предразсъдъци спрямо ЛГБТИ хората.

В България липсва законоустановена процедура за промяна на пола. По тази причина признаването на пола на лица, които не се идентифицират с пола приписан им при раждане, е възможно единствено със съдебно решение.  Системата на здравеопазването в България не предоставя никакви специализирани здравни услуги за трансджендър и интерсекс хората, а здравните работници в България не преминават през специализирано обучение за работа и етично отношение към такива пациенти.

Съгласно данните на Евробарометър за дискриминацията в ЕС през 2015 г. България е на дъното сред страните, членки на ЕС, по подкрепа за еднополовите бракове с едва 17% (при 61% средно за ЕС).

ПОВЕЧЕ ОТ 7 ГОДИНИ ОПИТ

Екипът ни има дългогодишен професионален опит както с работа с общности, така и с работа с институции. Това, което ни отличава е отдадеността, опит и професионализъм в правово отношение и връзките ни с други общности в сходно положение. Ние вярваме, че чрез обединение на ресурси, капацитет и финанси можем да постигнем повече, затова сме отворени за нови партньорство с всички заинтересовани страни!